Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
382/2022 Sb.
03.11.2022
09.12.2022
01.01.2023
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2023, s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodu 39, pokud jde o ustanovení §11ic odst. 3 písm. a), které nabývá účinnosti 1.11.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Fondy, Právní pořádek, Zemědělství