Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
381/2022 Sb.
29.11.2022
07.12.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška ČTÚ
Spoje a telekomunikace