Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
373/2022 Sb.
03.11.2022
07.12.2022
01.01.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 39, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Finance, Státní a místní správa, Trestní právo