Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
372/2022 Sb.
03.11.2022
07.12.2022
01.03.2023
Zákon nabývá účinnosti 1.3.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti 1.7.2023, a ustanovení čl. I bodu 20 a čl. II bodu 28, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Stavebnictví, Vodní doprava