Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
371/2022 Sb.
23.11.2022
02.12.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Právní pořádek, Rodina, Státní a místní správa