Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
366/2022 Sb.
24.11.2022
02.12.2022
03.12.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10, která nabývají účinnosti 3.12.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Zdravotnictví a zdravotní pojištění