Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
358/2022 Sb.
03.11.2022
30.11.2022
01.12.2022
Zákon nabývá účinnosti 1.12.2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2 a 5, které nabývají účinnosti 1.1.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Inspekce a kontrola, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Státní a místní správa, Vojsko