Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
346/2022 Sb.
14.11.2022
23.11.2022
01.01.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.
vyhláška
vyhláška ČÚZK
Geodézie a kartografie - změny území, Půda a nemovitosti