Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
337/2022 Sb.
09.11.2022
18.11.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Ceny - kalkulace