Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
331/2022 Sb.
27.10.2022
07.11.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Státní a místní správa