Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
330/2022 Sb.
27.10.2022
07.11.2022
15.11.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.11.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 20.5.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Silniční doprava, Trestní právo