Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
327/2022 Sb.
27.10.2022
03.11.2022
03.11.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory