Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
326/2022 Sb.
11.10.2022
03.11.2022
03.11.2022
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)