Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
320/2022 Sb.
19.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení