Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
309/2022 Sb.
12.10.2022
14.10.2022
15.10.2022
31.03.2023
nařízení
nařízení vlády
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení