Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
303/2022 Sb.
26.09.2022
11.10.2022
12.10.2022
Nařízení nabývá účinnosti 11.10.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 6, která nabývají účinnosti 1.7.2024.
nařízení
nařízení vlády
Bezpečnost práce a ochrana zdraví, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)