Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
302/2022 Sb.
05.10.2022
07.10.2022
01.01.2023
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika), Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění