Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
289/2022 Sb.
21.09.2022
30.09.2022
01.10.2022
nařízení
nařízení vlády
Mzdy, platy, odměňování, Občané - občanská práva, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Soudnictví (nálezy)