Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
287/2022 Sb.
20.09.2022
30.09.2022
01.10.2022
zákon
zákon Parlamentu
Ceny - kalkulace, Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek, Působnost