Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
286/2022 Sb.
20.09.2022
30.09.2022
01.10.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 6 a čl. II bodů 2 a 5, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky