Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
267/2022 Sb.
31.08.2022
05.09.2022
05.09.2022
sdělení
sdělení ČÚZK
Státní a místní správa