Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb.
259/2022 Sb.
24.08.2022
31.08.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška Českého telekomunikačního úřadu
Daně - dávky, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Spoje a telekomunikace, Trestní právo