Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
257/2022 Sb.
17.08.2022
31.08.2022
01.09.2022
nařízení
nařízení vlády
Ozbrojené sbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení