Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
250/2022 Sb.
25.08.2022
31.08.2022
01.09.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodů 2, 4, 6, 8 a 10, která nabývají účinnosti 1.9.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika