Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
244/2022 Sb.
10.08.2022
31.08.2022
01.10.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2022, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 34, které nabývá účinnosti 1.1.2024; a čl. III bodu 13, které nabývá účinnosti 1.7.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Dodávky, Inspekce a kontrola, Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Příroda a životní prostředí (odpady), Zemědělství