Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
242/2022 Sb.
10.08.2022
31.08.2022
15.09.2022
zákon
zákon Parlamentu
Autorské právo (patenty, vynálezy), Fondy, Kultura - umění (hry, loterie, veřejné sbírky), Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Sdělovací prostředky