Animace načítání

Stránka se připravuje...


Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022
261/2022 Sb.
27.08.2022
30.08.2022
30.08.2022
usnesení
usnesení Poslanecké sněmovny
Zdravotnictví a zdravotní pojištění