Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
260/2022 Sb.
27.07.2022
30.08.2022
31.08.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 31.8.2022, s výjimkou čl. I bodu 2 až 4, a čl. II, V a VI, které nabývají účinnosti 1.1.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Zdravotnictví a zdravotní pojištění