Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
232/2022 Sb.
27.07.2022
09.08.2022
10.08.2022
Zákon nabývá účinnosti 10.8.2022, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti 1.7.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek, Příroda a životní prostředí (odpady)