Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
229/2022 Sb.
27.07.2022
09.08.2022
24.08.2022
Vyhláška nabývá účinnosti 24.8.2022, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti 11.12.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Železniční doprava