Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
217/2022 Sb.
08.07.2022
22.07.2022
01.08.2022
Zákon nabývá účinnosti 1.8.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 48, které nabývá účinnosti 21.8.2023, a ustanovení čl. I bodů 3, 7, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 59, 74, 76, 102, 103 a 105, která nabývají účinnosti 1.2.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Podnikání - privatizace, Pojišťovnictví, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Příroda a životní prostředí (odpady), Silniční doprava, Trestní právo, Veterinární péče