Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
216/2022 Sb.
29.06.2022
22.07.2022
01.02.2023
zákon
zákon Parlamentu
Nábor a rozmisťování pracovníků, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení