Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
210/2022 Sb.
29.06.2022
13.07.2022
01.09.2022
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti 1.9.2023.
nařízení
nařízení vlády
Zemědělství