Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/ /2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
203/2022 Sb.
29.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti 1.10.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení