Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
186/2022 Sb.
23.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti 1.7.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Vodní a lesní hospodářství