Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
177/2022 Sb.
15.06.2022
27.06.2022
31.12.2022
zákon
zákon Parlamentu
Mezinárodní smlouvy, Právní pořádek, Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)