Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb.
163/2022 Sb.
10.06.2022
24.06.2022
01.07.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Letecká doprava, Vojsko