Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
160/2022 Sb.
14.06.2022
22.06.2022
01.07.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Právní pořádek, Rozpočet