Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
153/2022 Sb.
08.06.2022
14.06.2022
01.07.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva