Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.
151/2022 Sb.
02.06.2022
14.06.2022
01.07.2022
vyhláška
vyhláška České národní banky
Bankovnictví, Finance, Platební a zúčtovací styk