Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)
145/2022 Sb.
25.05.2022
08.06.2022
01.07.2022
nařízení
nařízení vlády
Vodní a lesní hospodářství