Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU
144/2022 Sb.
04.06.2022
08.06.2022
01.07.2022
31.12.2022
zákon
zákon Parlamentu
Ozbrojené sbory