Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
142/2022 Sb.
18.05.2022
08.06.2022
01.07.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 25, pokud jde o §15 odst. 4, a čl. IV bodu 4, která nabývají účinnosti 1.1.2025
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Příroda a životní prostředí (odpady), Silniční doprava