Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
133/2022 Sb.
17.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika