Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
130/2022 Sb.
11.05.2022
27.05.2022
28.06.2022
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Prokuratura - státní zastupitelství, Rodina, Soudnictví (nálezy), Trestní právo