Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
129/2022 Sb.
11.05.2022
27.05.2022
01.07.2022
zákon
zákon Parlamentu
Arbitráž, rozhodčí řízení, Bankovnictví, Finance, Platební a zúčtovací styk, Podnikání - privatizace