Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
127/2022 Sb.
09.05.2022
25.05.2022
01.07.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Občané - občanská práva, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení