Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
124/2022 Sb.
05.05.2022
25.05.2022
01.07.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2022, s výjimkou čl. I bodů 7 a 10 a čl. IV bodu 2, které nabývají účinnosti 22.8.2023.
vyhláška
vyhláška ČBÚ
Bezpečnost práce a ochrana zdraví, Těžba, důlní činnost a geologie, Výbušniny - hořlaviny