Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
121/2022 Sb.
04.05.2022
20.05.2022
05.07.2022
Nařízení nabývá účinnosti dnem 5.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 7, která nabývají účinnosti 5.12.2022.
nařízení
nařízení vlády
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace, Průmysl a technika (sběrné suroviny), Státní a místní správa