Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací
15/2022 Sb. m. s.
19.08.2002
06.05.2009
13.05.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Věda - výzkum